Talang är överskattat

I höst ingår jag i ett samarbete med Smålandsidrotten där jag föreläser om bland annat varför det är dumt att prata om talanger. Alltför ofta likställer vi potential med talang. Men talang är inget annat än inlärningshastighet och för att det ska ske någon inlärning överhuvudtaget krävs ansträngning.

Och hur uppmuntrar man då ansträngning? Ja, definitivt inte genom att säga att någon är en talang. Då blir resultatet snarare tvärtom eftersom vi ofta tänker att en talang har någon form av förmåga eller egenskap som är specifik för den personen. En statisk förmåga som inte går att träna sig till. Och vad är då vitsen med att jobba hårt?

Människor lyckas inte med något för att de är speciella. Men det är tyvärr det vi förmedlar när vi pratar om förmågor som statiska. Vi säger ”vad snabb du är” och ”vilket sinne för spelet du har”, för att ta två exempel. Om vi istället gav de feedback för att de gör det som krävs för att lyckas, till exempel sa ”så snabbt du har lärt dig springa” och ”vad du har lärt dig läsa spelet bra” visar vi att förmågor är utvecklingsbara och därmed uppmuntrar vi ansträngning.

Hur vi på fler sätt kan uppmuntra barn och ungdomar att kämpa förmedlar jag i höst till föreningsledare och föräldrar i samarbete med Smålandsidrotten. Hör av dig till mig eller Smålandsidrotten om du vill veta mer.

Föreläsning för ledare och föräldrar i Kalmar Södra, hösten 2017

Föreläsning för ledare och föräldrar i Kalmar Södra, hösten 2017