Utbildning för utveckling

Ofta lämnar du en inspirerande föreläsning full av energi. I huvudet susar tankar om hur förbättringsarbetet nu ska ta fart och ivern att dra igång låter inte vänta på sig. Men så återgår du till en verklighet full av människor som vill fortsätta precis som vanligt. Som inte alls delar din entusiasm utan tvärtom tycker att förändringar mest är besvärliga.

Utbildning för utveckling handlar därför om att ta den inspiration och de idéer som har uppstått under den första föreläsningen och genomföra dem i praktiken, skräddarsytt utifrån där ni befinner er just nu. Därför börjar arbetet alltid med en kartläggning av er verksamhet. Vi implementerar sedan tillsammans de metoder som leder till ständig utveckling och följer upp efter att arbetet pågått under en tid. Nedan är några av de rubriker vi kommer arbeta utifrån:

  • Jävlarnamma på jobbet: Ledarskap som uppmuntrar ansträngning
  • Från policy till praktik: Mötet mellan värdegrund och företagskultur
  • Kritik för framgång: Älska möjligheten att bli bättre

Utbildningen i fem steg

  1. Föreläsning och diskussion som förberedelse för punkt tre
  2. Hemläxa: Kartläggning av nuläge genom anonym enkät
  3. Workshop: Implementering av strategier och verktyg i praktiken
  4. Hemläxa: Utvärdering av påbörjat förbättringsarbete
  5. Workshop: Uppföljning och arbete med hinder som har synliggjorts i utvärderingen 

Total kostnad: 23 000:- exkl. moms

Föreläsning för Randstad

Leave a Reply