Min nisch-isch

Inte bara Copywriter

Idag arbetar jag som Marknadschef, Föreläsare och Copywriter. Tillsammans med min tidigare bakgrund som lärare har detta gett mig ovärderliga erfarenheter som jag drar nytta av i alla mina professioner. Här är tre snabba lärdomar jag tillägnat mig genom åren.

1. All kommunikation sker på mottagarens villkor och som Marknadschef för en organisation som säljer begravningsprodukter är detta något jag ständigt bär med mig. Mitt företag, Fredahl Rydéns, är en länk i en stark kedja som hedrar minnen. Detta ställer höga krav på vår kommunikation som därför formas av ödmjukhet, noggrannhet och ärlighet. Som Marknadschef har jag också erfarenhet av att leda personal genom stora förändringsprocesser och arbetar ständigt med mina medarbetares Mindset, främst enligt nedanstående tre principer:

  • Älska kritik – det är få saker som utvecklar dig så mycket
  • När du upplever motstånd är det ett kvitto på att du lär dig något nytt, inte på att du inte kan
  • Misslyckanden är lärdomar och vår framgång är därför ofta summan av alla våra misslyckanden.

Dessa tre punkter är också centrala i de föreläsningar jag gör om att uppmuntra jävlaranamma. De kan du läsa mer om genom att klicka här.

2. Att ständigt finna nya vägar för att göra svårbegripliga ämnen lättillgängliga och intressanta har tack vare min bakgrund som lärare kombinerat med min utbildning inom Copywriting, blivit min nisch som Copywriter. Att få informativa texter att poppa är därför en styrka hos mig. 

3. Som Kommunikatör för IRONMAN Sweden fick jag också nyttig erfarenhet inom Sociala medier och Public Relations. Uppdraget handlade om att skriva varumärkesbyggande med få antal tecken och ständigt uppmana till handling.

Leave a Reply