När jag dör

Uttrycket Memento Mori som romarna sa (betyder ungefär ”Minns att du är dödlig”) känns avlägset när många människor idag säger ”om jag dör”. Kanske skrämmer tanken på döden dem. Kanske vill de inte inse. Själv tror jag insikten om att vi ska dö gör att vi värdesätter livet mer och framförallt hjälper oss att urskilja vad som egentligen betyder något under den begränsade tid vi fått här på jorden. Med det sagt har jag sju önskemål om hur min bortgång bör hanteras.

  • Håll en begravning

Människor behöver få sörja! Att ta avsked genom en begravningsceremoni är ett enormt viktigt steg i sorgeprocessen. Dessutom är att hedra någons minne genom en begravning samtidigt en hyllning till livet.

  • Håll ceremonin öppen

Jag har träffat många människor genom åren och kan inte själv avgöra vilka jag betytt mycket för. Att stänga ut folk genom en ceremoni bara för de närmast sörjande är inte ok. Alla måste ha rätt att få ta farväl.

  • Använd en kista på begravningen

Det är inte lätt att greppa att en människa finns ena dagen och andra dagen inte. Begravningen har på så sätt även en praktisk funktion där kistan spelar en central roll. Kistan innebär att jag finns med under ceremonin och att det är mig ni tar farväl av.

  • Använd inget bårtäcke

Det enda bårtäcket gör att distansera den bortgångne från de som ska ta farväl. Många vill dessutom lägga en hand på kistan för att komma närmre när de tar farväl. Ett bårtäcke försvårar avskedet.  

  • Ta med barnen

Alla har rätt att få sörja! Genom att ta med barnen visar vi de att inga känslor är mer värda än andra. Det är till och med så att det ena inte går att få utan det andra. Sorg är kärlekens pris!

  • Gå till en erfaren begravningsentreprenör

Försök inte göra detta på egen hand. När döden inträffar har vi knappt 50 ställningstaganden att göra. Ställningstaganden som skall göras när vi är mitt i sorg. Då behöver vi någon trygg att luta oss mot.  

  • Minns de fina stunderna!

Sörj mig under ceremonin men låt minnesstunden präglas av de fina minnena. Ät gott, drick gott och le! Minns ni något som får er att skratta – gör det! Det innebär bara att lever jag vidare genom er.

Jag delar mina önskemål med hopp om att det kan hjälpa andra som aldrig annars skulle tänkt på det här. Tror du mina önskemål kan vara värdefulla får du gärna dela min text du också.